Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.

Informácie o Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.

IČO36179345
IČ DPHSK7020000097
Sídlo spoločnostiMoldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgánkonateľ
KonaniePísomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému nalebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie41 691,00 EUR
Prehľad našich stránok
Činnosti našej spoločnostiPrenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
Energetické auditorstvo
Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce
Inžinierska činnosť v stavebníctve.
Poradenská činnosť v oblasti energetiky
Prípravné práce pre stavbu
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť
Faktoring a forfaiting
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Reklamná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Prenájom motorových vozidiel
Výroba a predaj drevnej štiepky
Poradenská činnosť v oblasti energetiky a zavádzania meracej a regulačnej techniky
Faktoring a forfaiting
Výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
Veľkoobchod a maloobchod: spotrebný, priemyselný, elektronický, drogériový a papiernický tovar, hračky, kancelárske potreby, textil, obuv, suveníry, elektrospotrebiče, domáce potreby, potraviny, alko a nealko nápoje, tabakové výrobky, drevo, ovocie, zelenina, výrobky zo zlata a striebra, orientálny tovar
Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A, údržba, oprava automatických pračiek
Projektovanie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A" a "C" a bleskozvody v objektoch triedy "C"
Projektovanie stavieb Vodohospodárske stavbyTechnické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnikaTechnologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /výroba a distribúcia tepla/
Vodoinštalatérstvo
Montáž kábelových rozvodov
Tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia
Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby
Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky.
Automatizované spracovanie dát.
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom.
Projektovanie stavieb Technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje teplaTechnologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobua distribúciu technických plynov (zemný plyn)
Vykonávanie revízií elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v objektoch triedy A
Poradenská činnosť v oblasti zavádzania meracej a regulačnej techniky
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Kúrenárske práce
Prevádzkovanie výmeníkových staníc a kotolní
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW- znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa a vrátane- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa- spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW- spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
Demolácia a zemné práce
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
Činnosť stavebného dozoru Technologické zariadenia stavieb
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, relitná činnosť
Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadenív rozsahu: Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. triedaAb1 - tlakové nádoby stabilné IV. triedaAb2 - tlakové nádoby stabilné III. triedaBa1 - kotly parné a kvapalinové V. triedaBb1 - tlakové nádoby stabilné II. triedaBb2 - tlakové nádoby stabilné I. triedaBd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. triedaBd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchuE2 - zariadenia s napätím do 1000 VE3 - bleskozvody
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadenív rozsahu: Zariadenia na:Ah - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MWBf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPaBg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátaneBh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MWBh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
Montáž určených meradiel v rozsahu: - Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie - Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie - Striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - Jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektonickým meracím systémom - Striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery - Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
ZdrojORSR, DRSR, Wiki-Firmy

Nezávislý rating našu spoločnosť Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ohodnotil 49.71 / 100.00 . Celkovo sme získali 510 bodov.

SK-Rating:

Kde nás nájdete

Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Referencie